อัพเดทแผนที่เดือน พฤษภาคม 2011
สำหรับแผนที่เวอร์ชั่น เดือน พฤษภาคม
TH_110501 ประกอบไปด้วยการอัพเดทข้อมูล ...ดังต่อไปนี้
    เริ่มจาก...
    1.จังหวัด นนทบุรี
    2.จังหวัดสมุทรปราการ
    3.จังหวัดภูเก็ต
    4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด( รวมจังหวัดล่าสุด จ.บึงกาฬ ) ประกอบไปด้วย....

1. จังหวัดกาฬสินธุ์
2. จังหวัดขอนแก่น
3. จังหวัดชัยภูมิ
4. จังหวัดนครพนม
5. จังหวัดนครราชสีมา
6. จังหวัดบึงกาฬ
7. จังหวัดบุรีรัมย์
8. จังหวัดมหาสารคาม
9. จังหวัดมุกดาหาร
10. จังหวัดยโสธร

11. จังหวัดร้อยเอ็ด
12. จังหวัดเลย
13. จังหวัดสกลนคร
14. จังหวัดสุรินทร์
15. จังหวัดศรีสะเกษ
16. จังหวัดหนองคาย                             
17. จังหวัดหนองบัวลำภู                            
18. จังหวัดอุดรธานี
19. จังหวัดอุบลราชธานี
20. จังหวัดอำนาจเจริญ

**หมายเหตุ  สำหรับในเขตพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ สามารถติดตามการปรับปรุงข้อมูลได้เร็วๆ นี้ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง PAPAGO! Service หรือ โทร.02-6454117


   
Update for Android


 Update for iPhone


Update for OBU-PND


Update for Windows Mobile


**ท่านสามารถเลือกประเภทผลิตภัณฑ์ ที่ท่านต้องการปรับปรุงข้อมูลหรืออัพเดทแผนที่ได้จากรายการที่แสดงด้านบน**
X6_คู่มือการใช้งานไทย(Thai).doc
X6_คู่มือการใช้งานไทย(Thai).pdf

---------- Update History ----------
20110512 PAPAGO Maps update TH110501
20110307 PAPAGO Maps update TH110303
20110203 PAPAGO Maps update TH110129
20110104 PAPAGO Maps update TH101227
20101117 PAPAGO Maps update TH101030
20100930 PAPAGO Maps update TH100930

20100831 Android X6 Release Note: Upload Full Trial Version include Map Update 27-Aug-2010  >> ไป!
20100830 Android X5 Release 5/5B Note: Update Landscape Mode Profile.   >> ไป!
20100710 Android X5 Release 4/4B Note: Update Current Position Function / Update compatible ability.  >> ไป!
20100618 Android upload update Voice file for PAPAGO! X5.1 Build: Apr 23 2010 (18:46) / MAP:100604  >> ไป!
20100617 Android Update PAPAGO! X5.1 Android Build: Apr 23 2010 (18:46) / MAP:100604
20100606 Android X5 Release 3/3B Note: Install like update.  >> ไป!
 
20100422 PAPAGO! iPhone M6.3.2 Pro / M6.3.3 Lite Update / App Store >> ไป!
20100407 PAPAGO! PND R5800 MAP Update (Eng:1111R / MAP:20100402 / AP:100210A) >> ไป!
20100405 PAPAGO! iPhone M6 Lite Update to 6.3.2
20100527 PAPAGO! iPhone M6 Lite Update to 6.3.1
20100526 PAPAGO! iPhone M6 Pro Update to 6.3.1
20100520 PAPAGO! iPhone M6 Lite Update to 6.3
20100520 PAPAGO! iPhone M6 Pro Update to 6.3
20100507 PAPAGO! iPhone M6 Lite Update to 6
20100507 PAPAGO! iPhone M6 Pro Update to 6
20100210 PAPAGO! PND R5800 Update (Eng:1111R / MAP:20100210 / AP:100210A)